Major Events of World War II

Main

Battle of Britain (July 10 1940 - October 31 1940)

July 10 1940 - October 31 1940

Operation Barbarossa (June 22 1941 - December 5 1941)

June 22 1941 - December 5 1941

Pearl Harbor (December 7, 1941)

December 7, 1941

Japanese Attack on Hong Kong (December 8 1941 - December 25 1941)

December 8 1941 - December 25 1941

Battle of Midway (June 4 1942 - June 7 1942)

June 4 1942 - June 7 1942

First Battle of El Alamein (July 1 1942 - July 22 1942)

July 1 1942 - July 22 1942

Battle of Stalingrad (July 17 1942 - February 2,1943)

July 17 1942 - February 2,1943

Dieppe Raid (August 19 1942)

August 19 1942

Second Battle of El Alamein (October 23 1942 - November 4 1942)

October 23 1942 - November 4 1942

Battle of Ortona (December 20 1943 - December 28 1943)

December 20 1943 - December 28 1943

Operation Overlord (June 6 1944 - August 5 1944)

June 6 1944 - August 5 1944

Hiroshima Bombing (August 6 1945)

August 6 1945

Nagasaki Bombing (August 9 1945)

August 9 1945