Historisk tidslinje

BC = f.kr.

Norden

Eldre steinalder

10000 bc - 4000 bc

Yngre steinalder

4000 bc - 1800 bc

Bronsealderen

1800 bc - 500 bc

Eldre jernalder

500 bc - 550

Yngre jernalder

550 - 1050

500 - 793 e.kr. kalles merovingertiden
793 - 1066 e.kr. kalles vikingtiden

Middelalderen

1066 - 1537

Fra reformasjon til grunnlov

1537 - 1814

Union med Sverige

1814 - 1905

Verden

De første bondefamiliene

11000 bc

Mesopotamia

5000 bc - 539 bc


Wikipedia

ca 3500 bc - Sumerere fra øst innvandret til Mesopotamia og grunnla bystater, blant annet Ur og Uruk
ca 3500 bc - Bystaten Uruk blir maktsenter i Mesopotamia, styrt gjennom en sentral tempeladministrasjon
ca 3400 bc - Verdens første kjente skriftspråk, kileskriften, oppstår i Uruk
539 bc - perserkongen Kyros erobrer Babylon, og markerer dermed slutten på Mesopotamias selvstendige styre.

Hellas - de greske bystatene

1000 bc - 187 bc

Romerriket

1000 bc - 400

Alexander den store døde

323 bc

323 bc - Året da Alexander den store døde.

Bibelen