Historisk tidslinje

BC = f.kr.

Norden

10000 bc - 4000 bc
4000 bc - 1800 bc
1800 bc - 500 bc
500 bc - 550
550 - 1050
1066 - 1537
1537 - 1814
1814 - 1905

Verden

11000 bc
5000 bc - 539 bc
1000 bc - 187 bc
1000 bc - 400
323 bc

Bibelen