fris

II República (1931-1939)

Aprovacio de la constitucio republicana

1931

Bienni reformista

1931 - 1933

Aprovacio de l'Estatut de Cataunya

1932

Bienni conservador

1933 - 1936

Proclamacio de l'Estat Catala

1934

Revolucio d'Asturies

1934

Cop militar

1936

Guerra civil

1936 - 1939

Bombardeig de Guernika

1937

Fets de Maig

1937

Batalla de l'Ebre

1938

Fi de la Guerra Civili Espanyola

1939