Svenska Demokratins Utvecklande

Demokratin i Sverige

Ståndsriksdagen

1435

Sveriges Första Val (Ingen Allmän Rösträtt)

1435

Tryckfriheten

1776

Folkskolan

1842

Tvåkammarsriksdagen

1866

Socialdemokraterna Grundas

1889

Moderaterna Grundas

1904

Centerpartiet Grundas

1910

Vänsterpartiet Grundas

1917

Kvinnornas Rösträtt Inför Nästa Val

1919

Kvinnornas Första Val Med Rösträtt

1921

Folkpartiet Grundas

1934

Kristdemokraterna Grundas

1964

Kungens Makt Avskaffas

1974

Miljöpartiet Grundas

1981

Olof Palme Sköts

1986

Yttrandefrihet

1992

Sverigedemokraterna Grundas

1998

Statskyrkan Avskaffas

2000