Untitled timeline

Main

Arribada de molts metalls procedents d'Amèrica

1500 - 1600

Lluites de les Noves Nacions

1500 - 1600

Les noves nacions lluiten per trencar l'harmonia entre Habsburg i els Borbons

Concili de Trento

1545 - 1564

Augment de la població

1600 - 1700

Decadència de producció industrial

1600 - 1700

Segona Edat d'Or

1616 - 1681

Es produeix entre la mort de Cervantes i la de Calderón

Mort de Cervantes

1616 - 1617

Proïbida l'entrada de vaixells Holandesos a les costes

1651 - 1652

Mort de Calderón

1681 - 1682

Pau de Utrecht

1714 - 1715