El món entre 1914-1950

Main

Pau Armada

1905 - 1914

Període de temps des de 1905 fins l'inici de la I Guerra Mundial

Guerra de moviments

1914 - 1915

I Guerra Mundial

1914 - 1918

Guerres de trinxeres

1915 - 1916

Crisi de 1917

1917 - 1918

Ofensives finals

1918 - 1919

Període d'entre guerres

1919 - 1939

Tractats de pau

1919 - 1920