Untitled timeline

Main

Ny grundlag

1809

Kom en ny grundlag som delade in makten i 4 delar i stället för att kungen hade all makt ensam

Tryck- och yttrandefrihet

1810

Ungefär samtidigt som att makten delades in i 4 delar så fick medborgarna i Sverige tryck- och yttrandefrihet

Möjlighet att gå i skolan

1842

Fick folket möjligheten att gå i skolan, och kunde på så sätt lära sig att skriva, läsa och räkna. Det bildades folkrörelser som sedan bestämde olika regler.

44 olika kommuner 1 person 50% rösträtt

1842

Fanns det 44 olika kommuner där 1 person (en viktig) hade 50% av rösterna

Riksdagen delades i 2 delar

1866

Delades riksdagen i två delar

Riksdagen representerar 10% av befolkningen

1908

Representerar riksdagen 10% av befolkningen

Männen fick rösträtt

1909

Kvinnorna får rösträtt

1921

Förklarades en kvinna myndig

Religionsfrihet

1951

Så bestämdes det att man fick tro på vilken religion man ville

Folket har största makten

1974

Bekräftade regeringen att folket hade den största makten