Demokrati

Main

Sveriges första riksdag

1435

Första lagen

1766

Högsta domstolen

1789

Sverige slutar kriga

1814

Folkskola

1842

Sexårig oblikatorisk skolgång.

Kvinnornas rösträttsförening

1903

Elin Wägner- rösträtt

1914

Hon införde de 30 banden med 351 454 underskrifter som krävde kvinnlig rösträtt.

Allmän rösträtt

1921

Första valet kvinnor deltog i

1929

2: världskriget-Sverige var neutralt

1939 - 1945

Sista kungen med politisk makt

1950

Religionsfrihet

1952

Då fick man gå ur Svenska Kyrkan. Innan var man tvungen att vara med.

Folket fick rösta på makten i Sverige

1974

jämställdhetslagen

1979

Hälso och sjukvårdslagen

1983

Första kvinnliga partiledaren

1986

Alla över 18 år fick rösträtt

1989

yttrandefrihetsgrundlagen

1992

nyaste av Sveriges grundlagar

Migrationsdomstolen grundades

2006

Finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

47% kvinnor i riksdagen

2009

diskrimineringslagen

2009

jämställdhetslagen ersattes av diskrimineringslagen

349 ledamöter i riksdagen

2013

Statsministrar

Olof Palme

1982 - 1986

Ingvar Carlsson

1986 - 1991

Carl Bilt

1991 - 1994

Ivar Carlsson

1994 - 1996

Göran Persson

1996 - 2006

Fredrik Reinfeldt

2006 - 04/26/2013

Han är vår nuvarande Statsminister