Untitled timeline

Main

viktiga steg mot demokratisk frihet

1800

det fanns 44 kommuner där en enda person hade fler än hälften av alla röster

1872

representerade riksdagen 10% av befolkningen

1908

männens rösträtt

1911

kvinnors rösträtt

1921

så kom Olof Palme

1969

all offentlig makt utgick från folket

1974

Olof Palme mördades efter en biofilm

1986

Reinfeldt började styra Sverige (Moderaterna)

2010

FULL DEMOKRATI I SVERIGE

2013

alla i klassen får rösta

2018