Sverige Demokratin

Main

Sverige Demokratin

Utrikesminister

1809

Louis De Geer

1818 - 1896

Sveriges första statsminister

44 kommuner

1892

År 1892 fanns det 44 kommuner där en enda röstägare hade fler än hälften av alla rösterna i kommunen.

Riksdagen 10 procent av befolkningen

1908

År 1908 representerade riksdagen 10 procent av befolkningen.

Almän rösträtt

1921

Samhällsskick

1924

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket".

Offentlig makt

1974

infördes riksmöte

1975

EU

1994