Systematiskt kvalitetsarbete vid UTB, Karlshamn

Strategisk kvalitetsgrupp

Chefsmöte, redovisning

03/12/2013 - 03/13/2013

Möte med skolinspektion

04/10/2013 - 04/11/2013

Möte i den strategiska kvalitetsgruppen

04/26/2013 - 04/27/2013

Huvudman

Adinistrativt arbete; färdigställa pärm, broschyr fsk, webbaserade lösningar

01/06/2013 - 07/01/2013

Utarbetande, pilot och analys - självvärderingsverktyg - vux/arb.marknad

02/10/2013 - 02/15/2013

Enkät riktad mot personal

10/01/2013 - 11/15/2013

Förskola, grundskola, särskola

Elevenkät, åk 5 och åk 8

02/02/2014 - 02/28/2014

Elevenkät 2 och 5 år - förskola

02/03/2014 - 02/28/2014

Förskola

Utarbetande av föräldraenkät

04/26/2013 - 05/03/2013

Utarbetande av självvärderingsverktyg - förskola

05/07/2013 - 05/08/2013

SKA-möte förskolechefsgrupp (hela)

05/07/2013 - 05/08/2013

Kick-off, Stadsteatern

08/19/2013 - 08/20/2013

Skola

Arbete med huvudmannaenkät - elev

05/07/2013 - 05/08/2013

Återkoppling betygsresultat, Österslätt

06/18/2013 - 06/19/2013

Resurscenter

Nulägesbeskrivning

04/16/2013 - 04/17/2013

forts nuläge

05/07/2013 - 05/08/2013

Verksamhetsmål, Resurscenter

05/21/2013 - 05/22/2013

Prioriterade utv.områden 13/14

06/04/2013 - 06/05/2013

Gymnasium

KORt-enkät till elever år 2

03/17/2013 - 04/30/2013

Återkoppling rektorsgruppen - KORt-enkät

06/03/2013 - 06/05/2013

Kultur- och biblioteksenhet

Utarbetande, pilot och analys - självvärderingsverktyg kultur/bibliotek

05/12/2013 - 06/11/2013

SLG

Fastställa prioriterade utvecklingsområden

08/20/2013 - 08/21/2013