El barroc

Main

Les noves nacions lluiten per trencar l'harmonia entre Habsburg i els Borbons

1500 - 1600

Arribada de molts metalls procedents d’ Amèrica.

1500 - 1600

Concili de Trento

1545 - 1564

Augmenta la població

1600 - 1700

Decadència de producció industrial.

1600 - 1700

Segona edat d’Or

1616 - 1681

Mort de Cervantes

1616

Limitaven l’arribada dels vaixells Holandesos a les costes.

1651

Mort de Calderón

1680

Pau de Utrecht

1714