Períodes polítics de la II República

Períodes polítics de la II República (1931-1939)

Bienni reformista

1931 - 1933

Aprovació de la consitució republicana

1931

Aprovació de l'Estatut de Catalunya

08/02/1931

El bienni conservador

02/16/1933 - 1936

Revolució d'Astúries

10/05/1934 - 10/18/1934

Fets d'Octubre

10/06/1934

Guanya el bàndol espanyol

Front Popular

02/16/1936 - 07/12/1936

Guerra Civil

07/12/1936 - 04/01/1939

Bombardeig de Guernika

04/26/1937

Fets de maig del 1937

05/03/1937 - 05/07/1937

Batalla de l'Ebre

07/25/1938 - 11/16/1938

Fi de la guerra

04/01/1939