Ligegyldigt historie

Main

Revolutionen

01/01/1660

Enevælden bliver indført

Stavnsbånd

01/01/1733

Stavnsbåndet bliver indført i hele landet

Samlet tysk stat

01/01/1830

Uwe Jens Lornsen udsendte et skrift hvori han forslog at slesvig og helsten skulle udgøre en samlet tysk stat med demokratisk forfatning og løs tilknytning til danmark. Derfor fik han 1 års fængsel og blev fyret af frederik VI. Han tanker blev grundlaget for slesvig-holstenismen som voksede stærkt i 1840.

Orla taler

01/01/1841

Orla Lehmann holder en tale på falster til et bondemøde hvor han argumenterede for at også bønderne var bedst tjent med en demokratisk forfatning

Indførelse af almindelig værnepligt

01/01/1845

Skine. sjællandske bønner samlede 10.000 underskrifter til kongen om indførelse af almen værnepligt, om ligebeskatning af jord og om støtten til overgang fra fæste selvvej. kongen nægtede, og udstedte og udstedte tilmed det såkalte bondecirkulere (forbød bønder at samles for at holde møde.

Bondevennernes selskab

01/01/1846

Skinke. Cirkulæret ophidsede bønderne, og de mistede tilliden til kongen. selskabet indledte et samarbejde med de national-liberale, og regeringen havde på den måde selv medvirket til at borgere og bønder fandt sammen i modstand mod enevælden.

Christian VIII´s død

01/01/1848

Christians efterfølger, Frederik VII ville afgive den enevældige magt, men en række begivenheder overhalede ham, og fremmede processen.

Grundloven

01/01/1849

Grundloven bliver indført i Danmark under Frederik d.7. Styreformen i Danmark ændres fra enevælde til konstitutionelt monarki

Den gennemsete grundlov

1866

Den gennemsete grundlov indførte priviligeret valgret til landstinget, mens folketinget stadig blev valgt med lige og almen valgret

Forfatningskampen

01/01/1866 - 01/01/1901

Betegnelsen for den politiske kamp mellem højre og venstre om tolkningen af forfatningen

Venstre flertal i folketingent

1872

I 1872 fik Venstre flertal i Folketinget, mens Højre fortsat havde flertal i Landstinget. Året efter krævede Venstre regeringsmagten pga. partiets flertal i Folketinget. Højre fastholdt, at kongen, jf. 1866-grundlovens § 13, selv kunne vælge sine ministre, og at de to ting i øvrigt var ligestillede, således at Folketinget ikke kunne kræve retten til at udpege regeringen. Grundstenen til en langvarig kamp var dermed lagt.