Untitled timeline

revulotion i danmark

optøjer i Paris

1830

valgret til overklassen

1835

Slesvig holstein

1840

ismen vokser sig stærk

stigende kritik af enevælden

1840

Christian d. 8 opgiver ikke enevælden

danske bønder løsrivning

1845

danske bønder prøver at løsrive sig fra staten

christian d. 8 dør

1848

frederik d. 7

1848

Frederik d. 7 forbereder sig på at give hurtigere slip på endevælden, chokbølger i gennem Europa, endevældige fyrster under pres.

endevælde stopper

1848

udarbejdet en ny forfatning

grundlov

1849

Frederik d. 7 underskiver den danske grundlov, han er nu underlagt rigets øverste myndighed

danmark besejrer slesvig

1850

slaget ved isted

helstat

1851 - 1852

genoretning af gamle helstat fra før 1848, kongerige og 3 hertugdømmer

novemberforfatning

1863

skulle gælde for både kongeriget og slesvig

krig

1864

protestation fra preussens kansler.