Den Danske Revoultion

Main

Julirevolution/ Stænderforsamlingerne indkaldes

1830

Optøjer og demostrationer i Paris, får den danske konge til at oprette 4 rådgivende stænderforsamlinger

Uwe foreslår Slesvigsk - Holsten selvstændighed

1830

Orla Lehmann's tale

1841

Grundloven

1849

Den gennemsete grundlov

1866

Venstre får flertal

1872

Venstregrupperne nedstemmer finansloven

1873

11. Juni Estrup tiltræder som finansminister

1875

Regerer i de følgende 19 år, under ham når kampen om forfatning sit højde punkt.

Systemskiftet, parlamentarisme indføres

1901