Untitled timeline

Main

Revolution I Danmark

Optøjer i Paris

1830 - 1831

juli

Valgret til overklassen

1835 - 1836

Slesvig-holteinsmen vokser sig stærk

1840

stigende kritik af enevælden

1840

Christan d. 8 opgiver ikke enevælde

De danske bønder prøver at løsriver sig fra staten

1845

Frederik d. 7 gør sig klar på at give enevælden op.

1848

christian d. 8 dør

1848

Arbejds og overklassen presser staten mh. fra den franske revolution

1848

1849, grundloven og kongen bliver underlagt det øverste myndighed.

1849

Danskernes vinder den første slesvigske krig

1850

1851-53. Danmark til tvunget til den gamle helstat, der stadig var enevælde.

1851 - 1852

november forfatningen fører til anden slesvigske krig.

1862 - 1863

1864 - slaget ved dybbøl danmarks overgivelse af lauenberg slesvig og holsten

1864

1866 - revideret grundlov

1866