Den Danske Revolution

Main

Optøjer i Paris

1830

Liberale kraft tvang kongen til at gå af

Modsætninger mellem DK og GE bliver et problem

1830

Uwe Jens Lornsen

1830

Embedsmand i Slesvig.
Udgav et skrift, hvor forslaget om, at Slesvig og Holsten skulle være en samlet tysk stat.
Frederik d. 6 straffer ham med ét års fængsel

De 4 danske stænderforsamlinger mødes for 1. gang

1835

Christian d. 8 regerede Danmark

1839 - 1848

Han kæmpede for at beholde enevælden

Slesvig-Holstenismen vokser sig stærk

1840 - 1850

10.000 bønder underskriver et andragende

1845

-Almindelig værnepligt
-Lige beskatning af jord
-Støtte for overgang til selveje

Drastiske hændelser fremskynder afskafning af enevælden

1848

Frederik d. 7 regerer

1848 - 1863

Han var forberedt på at afgive enevælden.

Folketog demonstrerer på Christianborg

03/21/1848

De vil have, der blev dannet en ny regering.
Da de nåede frem til Borgen meddelte Christian d. 7, at den gamle regering allerede var afskaffet

Holsten udskilles, Slesvig knyttes til det danske kongerige

03/24/1848

Det betød oprør, da det var i mod Slesvig-Holstenernes ønske

Samlede oprør fra DK og Slesvig-Holsten

03/29/1848

Slesvig-Holstenerne dannede en provisorisk regering og samlede tropper med danskerne og rykkede ind i Slesvig-Holsten

Danskerne besejrer Slesvig-Holsten

07/18/1848

Det var en blodig krig.

Frederik d. 7 underskriver Danmarks eneste grundlov

06/05/1849

DEN KENDER VI JO ALLE

Danmark bliver tvunget tilbage til en helstat

1852

De bliver tvunget tilbage til en helstat (1 kongerige, 3 hertugdømmer) af de konservative stormagter i Europa

Novemberforfatningen vedtages

1863

Den gælder for både kongeriget og Slesvig-Holsten

Den gemmensete grundlov indføres

1866

Der blev indført priviligeret valgret til Landstinget, mens Folketinget stadig blev valgt ved lige og almindelig valgret.

Venstre får flertal i Folketinget

1872

Højre har flertallet i Landstinget

Venstre kræver regeringsmagten

1873

pga. flertallet i Folketinget.
Højre fastlog, at kongen bestemte selv sine ministre og, at FT og LT var ligestilllet, det betød, at FT ikke kunne kræve retten til regeringen. En lang kamp indledtes

Højre opløser Folketinget

10/01/1873

Højre opløser FT, fordi Venstre nedstemte finanslovsforslaget.
Et land kan ikke ledes uden finanslove, tænkte Venstre.

Holstein-Holsteinborg (H) trak sig, som regeringsleder

1874

Han blev efterfulgt af Fonnesbech, som lovede regeringsafgang, for at løse problemet om finansloven

J.B.S. Estrup (H)

1875 - 1894

Som konseilspræsident og finansminister.
Den danske forfatning nåede sit højdepunkt.

Regeringen (H) udsteder en provisorisk finanslov

1877 - 1878

Stigende spændinger indtil finansloven blev udstedt