Període 1931-1939

Períodes Polítics de la II República

Bienni Reformista

12/15/1931 - 09/1/1933

Bienni Conservador

09/1/1933 - 02/01/1936

Front Popular

02/01/1936 - 07/17/1936

Guerra Civil Espanyola

07/17/1936 - 04/01/1939

Fets

President Figueras

2/1873

Pi i Margall

5/1873

Salmerón

7/1873

Castelar

9/1873

Proninciament General Pavía. Fi de la republica

3/1/1874

Constitució (conservadora, centralitzada, no sufragi clar)

1876

Fi guerra 10 anys Cuba - Es pacta pau

1878

Primer congrés Catalanista (gran participació: comerciants, intel·lectuals,,, ampli aspectre ideològic i professional)

1880

Creació Centre Català

1882

Segon congrés Catalanista (estableix necessitat política catalana, fugir influència del TORN, es veuen les DISCREPÀNCIES IDEOLÒGIQUES)

1883

Memorial de Greuges (redactat per Valentí Almirall) → es dóna en mà a Alfons XII

1885

Fundació Lliga de Catalunya

1887

assumeixen el programa de Valentí Almirall però de manera més conservadora i lluny del repulicanisme. Entre ells, Lluis Domènech i Montaner i Enric Prat de la Riba (remember opcions polítiques i ideològiques) i Josep Puig i Cadafalch.

Missatge a la Reina Regent Maria Cristina, per la Lliga de Catalunya.

1888

Creació de la Unió Catalanista

1891

(no partit polític → associació) Propagació d’idees regionalistes i concreció d’un programa per a tots els grups catalanistes

Bases de Manresa

1892

Celebració de l’assemblea de delegats de la Unió Catalansita.
Recuperació de les Corts, català com a llengua oficial, organització comarcal, creació policia autònoma,,,
Característiques de territori autònom

Creació organitzacions Unió Regionalista i Centre Nacional Català

1900

primer partit que no és del TORN

1901

Es presenta La candidatura dels quatre presidents per les dues organitzacions anteriors. Aconseguiran l’acta de diputats per a la província de BCN

Creació LLIGA REGIONALISTA

1901

No és la lliga de Catalunya

Aprovació de la constitució republicana

12/10/1931

Aprovació de l'Estatut de Catalunya

09/09/1932

Revolució d'Astúries

10/5/1934 - 10/18/1934

Fets d'octubre

10/06/1934

Cop Militar

07/17/1936

Bombardeig de Guernika

04/26/1937

Fets de Maig

05/03/1937 - 05/07/1937

Guerra de l'Ebre

07/25/1938 - 11/16/1938

Fi de la Guerra

04/01/1939

Etapes

Carles IV rei (Maria Llu¨ïsa)

1807

Crisi antic règim i formación esta liberal

1808 - 1874

Sexenni democràtic

1868 - 1874

Amadeu de Savoia

1870 - 1873

I Republica

1873 - 1874

Alfons XII

1874 - 1885

Maria Cristina d’Àustria

1885 - 1902

Alfons XIII

1902 - 1931