En ny verdensorden?

Main

Murens fald 1989

11/09/1989

Muren falder og den kolde krig ophører. I løbet af efteråret 1989 falder de østeuropæiske regimer i Polen, Ungarn, DDR og Tjekkoslovakiet en efter en.

Frie demokratiske valg i Østeuropa 1990/91

1990 - 1991

Sovjets sammenbrud 1990/91

1990 - 1991

Sovjetunionens opløsning
Fra 1990 begynder den ene sovjetrepublik efter den anden - med de tre baltiske lande i spidsen - at erklære sig uafhængige af Sovjet. Løsrivelsen accepteres ikke, men Sovjet griber ikke ind med militær magt og markerer opløsningen af Sovjetunionen. Et statskup iværksat af konservative kommunister der skal afsætte Gorbatjov afværges. Demokratiske kræfter sejrer og Sovjetunionen bliver til en række selvstændige stater.

Golfkrigen 1990/91

08/02/1990 - 02/28/1991

Irak besætter Kuwait den 02. august 1090.
Operation ørkenskjold iværksættes efteråret 1990 og støttes af FN-resolutioner: flådeblokade, ultimatum med frist til 15.01.91.
Operation ørkenstorm/ Golfkrigen i Irak: Luftangrebet 17.01.91 til 24.02.91 og landoffensiv fra 24. 02 til 28.02.91.

Borgerkrig i eks-Jugoslavien

1991 - 1995

Efter murens fald og opløsningen af den sovjetiske blok smuldrer den jugoslaviske stat og der opstår en stærk nationalisme hvor enkelte republikker ønsker selvstændighed. Konflikten er mellem katolske Kroatien og det ortodokse Serbien og det muslimske Bosnien.

Osloaftalen 1993/95

1993 - 1995

Umiddelbart efter Golfkrigen indledes forhandlinger mellem Israel og de arabiske nabostater Syrien, Jordan og PLO (reelt men ikke formelt!) en konference i Madrid, 1992 Forhandlingerne fører ikke til noget men der indledes ved siden af hemmelige forhandlinger mellem Israel og PLO. Motivet til forhandlingerne er bl.a. den første intifada.
PLO og Israel når til enighed om en principaftale med efterfølgende detaljerede aftaler om konkrete emner efter en nærmere fastlagt køreplan. Forhandlingerne sker mellem Rabin, Arafat og Clinton som mægler.
I 1995 aftales udvidelsen af det palæstinesiske selvstyre og afholdelsen af valg af præsident for selvstyreområdet.

Angrebene på WTC og Pentagog den 11.9.2001

9/11/2001

Den 11. september retter terrororganisationen Al-Qaeda med Osama bin Laden som leder et fatalt angreb mod USA og symbolet på den vestlige verden

Krig mod terror 2001

09/20/2001

Som følge af angrebene på WTC og Pentagon erklærer Bush USA´s krig mod terrorismen

USA går ind i Afghanistan på FN mandat, 2001

10/07/2001

Som følge af angrebene på USA 11. september går USA i krig i Afghanistan i jagten på Al-Qaeda og mod Taliban-styret som har tilladt Al-Qaeda at operere fra afghansk jord.

USA går ind i Irak uden FN-mandat, 2003

03/20/2003 - 05/02/2003

Hamas vinder valget i selvstyreområderne 2006

2006

Det islamiske parti Hamas vinder det demokratisk afholdte valg i januar 2006 hvilket intensiverer konflikten mellem Hamas som dominerer i Gaza og Israel.

Gaza-krigen 2009

2009

Krigen er en del af Gaza-Israel konflikten som eskalerer under den anden Intifada og som en del af Israel-Palæstina konflikten.

Det arabiske forår i Tunesien, Libyen og Ægypten og Syrien

2010 - 2013