Norønn-Storhets, Mørke og danske tid

Norrøntid

800
800
800
800

Storhetstid

1200 - 1350

Mørketid

Dansketid

1550 - 1750