Norønn-Storhets, Mørke og danske tid

Norrøntid

guder

800

guder var viktige under vikingtida

Runer

800

Futharken

800

vikingtid

800

Storhetstid

Storhetstid

1200 - 1350

1200
Edda
ELDRE EDDA
Gude/heltedikt. skalder. Trymskvida (kvad=historie)
håvadmål (den høyes tale) = (alliterasjon) betyr bokstavrim.
YNGRE EDDA
Det er om tiktkunst om slekter SNORRE STURLASON.
1350
SVARTEDAUEN
SKRIFT SPRÅKET DØR UT

Mørketid

Dansketid

Dansketiden

1550 - 1750

Danmark de kuperte norge.
dansk språk tvinges inn.
OPPLYSNINGSTID. Mot reaksjon (skulle diskutere alt)
København.
Ludvik Holberg (bergenser). Dro til København
humorist, fikk folk til å le av seg selv.
ERASMUS MONTANUS