Norrøns tiden

Norrøn tid

Norrøn tid

800 - 1200

Nørrons tid: Guder, vikingtid, Runer og Futharken.

Guder

800 - 1200

Thor med hammeren, Lokke, Føya

Vikingtid

800 - 1200

Futharken

800 - 1200

Runer

900 - 1200

Edda

Edda: Eldre Edda - Yngre Edda

Eldre Edda

Guder - Heltedikt
Skalder
*Trymskvida. Kvad=historie
*Håvamål (dem høyes tale)
(allitterasjon)-Bokstavrim

Yngre edda

Om dikterkunst om slekter *Snorre Sturlasjon.

Mørketid

1315 - 1600

Svartedøden

Svartedaudden

Dansketiden

1550 - 1750

Tvang norge å lære seg dansk