Den franske revolution

Main

Kongen hentes til Paris

1789

Alle privilegier og titler ophæves for de adelige

1789

Menneskettighedeserklæringen

8/27/1789

Ny forfatning - Konstitutionelt monarki

1791

Lovgivende magt: Nationalforsamlingen
Udøvende magt: Kongen

Frankrig erklærer Østrig krig

1792

Kongen anklages for forræderi

1792

Frankrig bliver erklæret som republik

Robespierre: Rædselsregimet

1793 - 1794

Ludvig 16. henrettes

1/21/1793

Den franske republik

1795 - 1799

Ny forfatning

1795

Tokammersystem: Love skal godkendes to steder

Napoleon tager magten

1799

Napoleon krones kejser

1804