OBOÈ

Main

Fundació de tallers

1777 - 1810

Guillaume Triebert va neixer l'any 1770, als 7 anys va arribar a Paris. Juntament amb la seva familia al 1810 va fundar un taller amb sis models diferent de oboes.

Academies musicals

1784 - 1786

Durant el regnat del Lluis XVI es van establir numeroses acadèmies musicals i es va fundar el Conservatori Nacional.

Introducció de més claus

1810 - 1811

Aquest any es van introduir més claus als oboes, cinc, sis i vuit, provocant canvis en el timbre.

Innovacions de l'oboè

1829 - 1830

Henri Brod i el seu germà Jean-Godefroy, van començar a fer innovacions a l'oboè com: la fabricació del corn anglès en forma recta, invenció de la clau del mig...

Bohem i Auguste Louis Buffet

1830 - 1840

Al 1830, Bohem va inventar la viutena clau.
I al 1840, Auguste Louis Buffet va inventar les molles d'agulla.

Oboistes

1964 - 2008

En aquests anys van haver grups que feien àlbums i cançons amb oboès.