Clarinet

Main

Quan es va inventar?

1600

Fou inventat cap a finals del segle XVII pel fabricant d'instruments de corda Johann Christoph Denner.
Aquest clarinet, però, era molt primitiu i només disposava d'una clau, amb la qual cosa la seua sonoritat era molt pobra. Seria Ivan Müller qui acabaria de dotar al clarinet de l'engranatge de claus que avui s'utilitza.

Joseph Beer

1744

Va ser el primer en presentar-se a un conçert de clarinet.

Juan Xavier Lefebvre

1773

Primer professor de clarinet.

Clarinet de tretze claus

1786

Ivan Müller va presentar el seu clarinet de tretze claus al Conservatori de París.

Francixo Tadeo Baltt

1803

Va publicar un nou meóde i va fer moltes composicions.

Qui va ser el primer compositor?

1808

Hyacinthe Klosé Klosé era compositor, luthier, clarinetista i professor de clarinet al Conservatori Superior de Paris.

Ivan Müller (inventor del clarinet de tretze claus)

1812

Van revisar el clarinet de tretze claus de Ivan Müller. Pero el clarinet va ser rebutjat. Pero Ivan Müller va seguir fen conçerts amb el seu clarinet, i el seu clarinet deien que era el "clarinet del futur"

Antonio Romero y Andia

1867

Va presentar a l'Exposició de París, un clarinet perfeccionat que va ser premiat amb medalla d'or. Va publicar un mètode per a clarinet i estudis per a trompeta i fagot.

Sabine Meyer

1956

Va ser una clarinetista molt important, i va ser la primera dona en tocar el clarinet.