Tijdlijn

Main

Betaafse republiek

1795 - 1801

Franse inval

1795

Frankrijk valt de Republiek der zeven verenigde Nederlanden in.

Vertrek Fransen

1813

Vertrek Fransen

Grondswetherziening 1814

1814

De nieuwe Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden vanwege het vertrek van de fransen

Vereniging Nederland en Belgie

1815 - 1830

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Grondwetsherziening 1848

1848
  • Invoering parlementaire democratie
  • Ministeriële verantwoordelijkheid
  • Tijd van Thorbecke

Grondswetsherziening 1922

1922

Algemeen vrouwenkiesrecht

Wettelijke Erkenning MP

1945

Grondwetsherziening 1983

1983

Algehele herziening Grondwet in 1983

Eerste en Tweede Kamer kiezen zelf voor vier jaar hun voorzitter

grondwettelijke vastlegging van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975

Tweede Kamer nieuw zaal

1992

De tweede kamer gaat zonder ophef naar een nieuwe kamer, de oude kamer is 200 jaar gebruikt.

Premiers

Thorb

1848 - 1853

Thorbecke

Thorb

1862 - 1866

Thorbecke