Den franske revolution

Af hjalte og josefine

Main

Stænderforsamlingen

5/5/1789

Kong Ludvig d.16 indkalder stænderforsamlingen til drøftning af landets økonomiske problemer

Privilegierne afskaffes officielt

6/8/1789

Alle privilegierne afskaffes, gejstligheden skal nu betale skat, og alle kan i princippet blive indsat på embedesmonopoler.

Borgerne gør oprør

7/2/1789

Bastillien bliver stormet. De var meget interesserede i borgens store våbenlager.

Menneskerettighedserklæring

8/27/1789

Nationalforsamlingen (de borgerlige medlemmer af stænderforsamlingen) vedtager Menneskerettighedserklæring af 1789

Folketogt

8/31/1789

Folketogt til Versailles, kongefamilien tvinges til at flytte til Tuilerierne i Paris

Ny forfatning

1791

Konstitutionelt monarki
Lovgivende magt: nationak forsamlingen
udøvende magt: kongen

Kongen anklages for forræderi

01/01/1792

Kongen anklages for forræderi, grundlag for den nye republik.

Stormen på Tuilerierne

4/2/1792

Tuilerierne stormes og kongefamilien tages til fange

Revolutionskrigene

4/20/1792

Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig

Eksdronning henrettet

6/16/1792

Marie-antonette henrettes

Ny forfatining: Republik

9/22/1792

Frankrig bliver republik
udøvende magt: Præsident.

Robespierre: Rædselsherredømmet

1793 - 1794

Leder: Robespierre (1758-94) (henrettet d. 28. juli 1794)
En helt masse almindelige mennesker bliver anklaget for at være imod revolutionen, og en masse bliver henrettet på kryds og tværs.
Opstandende i Frankring blev undertrykt med stor brutalitet, man formoder at omkring 50.000-60.000 blev dræbt.

Krig

1793

Frankirig erklærer krig mod Spanien (7.marts) og England (1.februar)

Værnepligt

1793

Der indføres værnepligt i Frankring. Dette medfører at landet nu er i stand til at opbygge en meget stor hær. (1 mio. - Den største hær Europa havde set)

Ny tidregning

1793 - 1794

Tidsregningen tager ikke længere udgangspunkt i Kristi fødsel, men i stedet i Republikkens fødsel i 1792. Alle kristne helligdage bliver afskaffet og kirker bliver lukket. Man skulle fra nu af tilbede den menneskelige fornuft i stedet for gud.

Kongen henrettes

1/21/1793

Som følge af fængslingen af Ludvig d. 16 bliver han henrettet d. 21 jan. 1793.

4. forfatning - Direktører

1795

Som følge af rædselssamfundet bliver den fjerde forfatning vedtaget.
Den indførte et tokammersystem: love skal godtages to steder. Det indebar også at kun mænd med en vis formue kunne vælges. Det skulle være en garanti mod den ustyrlige underklasses indflydelse.

Krige

1795 - 1799

Frankrig førte krig mod resten af Europa. I disse viste krige tiltræk Napoleon Bonaparte sig opmærksomhed som en god hærfører. Han blev som 27-årig feltherre.

Direktorieperioden

1795 - 1799

Det velstående borgerskab var ved magten. De ville holde underklassen uden for indflydelse. Regeringen støttede sig i høj grad op ad militæret.

Napoleon Bonaparte

1799

Brumarie-kuppet. Napoleon tager magten ved militærkup i Frankrig. I 1804 krones han til Kejser.