Den franske Revolution

Main

Staenderforsamlingen

05/05/1789

indkaldt af kong Ludvig d. 16. til droeftelse af landets problemer. De oekonomiske problemer

Stormen paa Bastillen

07/14/1789

en folkemaengde på 8000 omringede faengslet, de var bevaebnede med knive, sabler og lanser.

Nationalforsamlingen vedtager Menneskerettighedserklaeringen af 1789.

08/27/1789

Består af 17 paragraffer og den fastslog bl.a. at enhver borger var foedt fri. Den aktive borger fik stemmeret og for at være aktiv borger skulle man vaere fyldt 25, vaere mand og betale en hvis maengde skat.

staten inddrager kirkegodserne

11/02/1789

Den nyvalgte konvent indførte republikken

1792

som markering af den politiske lighed indførtes titlerne ”borger ” og ”borgerinde ”, som for fremtiden skulle bruges om alle franske borgere

Frankrig erklaerer Oestrig og Preussen krig

04/20/1792

revolutionskrigene begynder

Stormen på Tuilerierne

08/10/1792

kongefamilien tages til fange.

Frankrig bliver republik

10/22/1792

Ludvig den 16. til døden

1793

dømte konventet Ludvig den 16. til døden for landsforræder

Ludvig 16. henrettes

01/21/1793

Offentlig henrettet ved Guillotine

Frankrig erklaerer krig mod England

02/01/1793

Frankrig erklaerer krig mod Spanien

03/07/1793

revolutionsdomstolen oprettes

03/10/1793

Eksdronning Marie Antoinette henrettes

10/16/1793

Den fjerde forfatning siden 1789

1795

Den indførte et tokammersystem og bestemte, at kun mænd med en vis formue kunne vælges.

Napoleon Bonaparte begynder sejrrigt felttog mod oestrigerne i Italien.

03/1796