Den Franske Revolution

Main

Staenderforsamling

05/05/1789

Indkaldt af kong ludvig. De drøfter landsets problemer

Nationalforsamlingen oprettes

06/17/1789

De borgerlige medlemmer af staenderforsamlingen erklaerer sig for Nationalforsamlingen

En raekke forfatninger vedtages

07/07/1789

En raekke forfatninger vedtages som aendrer det franske samfund fuldstaendig

Stormen på bastillen

07/14/1789

Menneskerettighedserklaeringen vedtages

08/27/1789

Menneskerettighedserklaering vedtaget. Den minder om den amerikanske uafhaengighedserklaering

Ny kirkeforfatning

07/12/1790

Gejstligheden underordnes staten

Kongefamilien forsøger flugt

06/01/1791

Ludvig underskriver den nye forfatning

09/01/1791

Ludvig tvunget til at underskrive ny forfatning pga tilfangetagelse

Kvinder vandrer til versaille

10/05/1791

En masse kvinder vandrer til versailles (30 km) og kraever brød til paris

Den første guillotine rejses

04/11/1792

Frankrig erklaerer østrig og preussen krig

04/20/1792

Revolutionskrigene begynder

Kongefamilien tages til fange

08/10/1792

Stormen på tuillerierne

Frankrig bliver republik

09/22/1792

Ludvig d. 16. henrettes

01/21/1793

Frankrig erklaerer england krig

02/01/1793

Frankrig erklaerer spanien krig

03/07/1793

Marie antoinette henrettes

10/01/1793

Ny terrrorlov

06/10/1794

Ny terrorlov ophaever alt retsorden

Robespierre bliver henrettet

06/28/1794

Holland erobres

01/01/1795

Lynoffensiv

Direktorieperioden

07/07/1795 - 1799

Tokammersystemet bestemte at kun maend med en vis formue kunne vaelges. Garanti mod underklassens indflydelse. Regering skulle nu føres af fem direktører.

Napoleon tvang østrig til at slutte fred

1797

Napoleon ivaerksaetter felttog

1798

Napoleon ivaerksaetter felttog mod egypten med det formål at svaekke englands magt i indien.

Brumaire kuppet

11/09/1799

Bonaparte tager magten

Napoleon tog magten

11/09/1799

Napoleon tager magten ved militaerkup

Napoleon bliver kejser

1804