XMA

Timelines

Etapy vývoje

Pozdní paleolit

10000 BC - 8000 BC

Závěr paleolitu (starší doby kamenné)

Mezolit

8000 BC - 6000 BC

Střední doba kamenná

Neolit

6000 BC - 4000 BC

mladší doba kamenná

Eneolit - doba měděná

4000 BC - 3000 BC

Doba měděná (závěr doby kamenné)

Doba bronzová

3000 BC - 1200 BC

Doba železná

1500 BC - 350 BC

Helenismus

350 BC - 40 BC

Starověk

40 BC - 500

Středověk

500 - 1400

Řecko

Itálie

Římská říše - králové

753 BC - 500 BC
  • založení Říma dle tradice 21.04.753 přeživšími Trojany Romulus a Remus
  • období se kryje s kolonizací Itálie Řeky

Republika

500 BC - 27 BC

Císařství

27 BC - 480

Egypt

Francie

Čechy

Rusko

Španělsko

Anglie

Přední východ

Křesťanství

Judaismus

Islám