Vroege Romeinse geschiedenis & verdere expansie (753-133 v. Chr.)

Cultureel

Romeinse spelen komen tot bloei

300 bc - 200 bc

Ontstaan Romeinse literatuur

200 bc

Politiek

Romeinse koningstijd

700 bc - 500 bc

Einde koningstijd

509 bc

Erkenning volkstribunen

494 bc

Wet van de 12 tafelen

451 bc

Leges Liciniae Sextiae

367 bc

Magistraten worden consuls genoemd

367 bc

Ontstaan nieuwe ambtsadel: Nobiles

367 bc

Coalitieoorlogen

326 bc - 290 bc

Strijd Rome en Carthago

300 bc - 200 bc

Lex Hortensia

287 bc

Rome en Carthago strijden samen tegen Pyrrhus

282 bc - 275 bc

Eerste Punische oorlog

264 bc - 241 bc

Romeinse expansie

264 bc - 121 bc

Sicilië wordt eerste Romeinse provincie

241 bc

Rome herstelt orde in Adriatische Zee

238 bc - 218 bc

Rome onderwerpt Galliërs in Povlakte

222 bc

Hannibal wordt aanvoerder Carthaags leger in Spanje

221 bc

Lex Claudia

218 bc

Tweede Punische oorlog

218 bc - 201 bc

Slag bij Cannae

216 bc

Hannibal verslagen door Scipio

202 bc

Vrede met Carthago

201 bc

Derde Punische oorlog

149 bc - 146 bc

Macedonië Romeinse provincie

146 bc

Sociaal/economisch

Carthago wordt gesticht

900 bc - 700 bc

Ontstaan beschavingen in westen Middellandse Zeegebied (Etrusken)

800 bc - 500 bc

Stichting Rome door Romulus

753 bc

Romeinse leger verandert

600 bc - 500 bc

Standenstrijd

500 bc - 287 bc

Kelten veroveren Povlakte

400 bc

Schuldgebondenheid afgeschaft

326 bc

Start bouw eerste aquaduct

310 bc

Slavenopstanden

134 bc - 104 bc