Statistikkurs

Statistikkurs

Kursstart

06/14/2010

Kontraktet

06/14/2010 - 06/24/2010

Deskription - SPSS

06/24/10 12:00:00 AM - 06/30/2010

Sannolikheter och slumpvariabler - SPSS

06/30/10 12:00:00 AM - 07/13/2010

STL, CGS, Simulering - SPSS

07/13/10 12:00:00 AM - 07/27/2010

Konfidensintervall och hypotesprövning - SPSS

07/27/10 12:00:00 AM - 08/11/2010

Tentamen

08/19/2010

Omtentamen

10/01/2010

Läsning

Kapitel 1-2

06/14/2010 - 06/20/2010

Kapitel 3-4

06/21/2010 - 06/27/2010

Kap 5-6

06/28/2010 - 07/04/2010

Kap 6 forts + Kompl

07/05/2010 - 07/11/2010

Kap 6 forts + Kompletteringar till boken; Kompendium på Its:
Läs kompl. till kap 5-6
Tillbakablickar 1

Kap 7 + Kompl.

07/12/2010 - 07/18/2010

Kap 8 + Kompl.

07/19/2010 - 07/25/2010

Kap 9 + Kompl

07/26/2010 - 08/01/2010

Kap 10 + Kompl

08/02/2010 - 08/08/2010

Kap 13 + Kompl

08/09/2010 - 08/15/2010

Kapitel 13 + kompl.
Sidorna 453-464 och 467-477

Rep

08/16/2010 - 08/18/2010

Tillbakablickar 2 och Repetition