Carta Gantt My3s

My3s - Carta gantt pertama

Merancang dan Menganalisis

10/01/2009 - 10/09/2009
 1. Mengenalpasti keperluan pengguna (User Requirement)

Merekabentuk (design)

10/08/2009 - 12/31/2009
 1. Menterjemah soalan kajian ke dalam sistem
 2. Rekabentuk dan susun atur laman utama
 3. Rekabentuk dan susun atur soalan kajian
 4. Penentuan soalan soalan wajib dijawab
 5. Penentuan item item maklumat umum bahagian profil
 6. Pangkalan data
 7. Pelajar hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja (kawalan kad pengenalan)
 8. Simpan dan sambung menjawab kemudian
 9. Laman untuk mendapatkan semula bahagian yang belum diisi.
 10. Butang BACK mesti tidak diaktifkan (tidak boleh kembali ke laman sebelumnya?)
 11. Log masuk bahagian pemunya (administrator)
 12. Laporan di akhir soal selidik a.Tidak mencapai min <= 6.0 b.Mencapai tahap min >6.0
 13. Data diperolehi dalam bentuk SPSS

Perbincangan

10/28/2009 - 10/30/2009
 1. Perbincangan lanjut keperluan sistem My3s di Royale Bintang Seremban

Pelaksanaan

12/24/2009 - 01/08/2010
 1. Penyediaan pelayan sistem (server) dan pemasangan sistem My3s di KPT

Pelancaran

01/12/2010
 1. Pelancaran sistem My3s dirasmikan semasa Amanat Tahun Baru Y.Bhg. Menteri Pengajian Tinggi.

Demo @ Intekma Resort

01/25/2010

My3s - Carta gantt ke-2

Mesyuarat pertama

05/10/2010
 1. Mesyuarat pertama pemantapan pelaksanaan instrumen My3s

Merancang dan Menganalisis

05/11/2010 - 05/26/2010
 1. Mengenalpasti penambahbaikan dan keperluan-keperluan lain.

Perbincangan

05/25/2010
 1. Perbincangan keperluan-keperluan penambahbaikan bersama kumpulan penyelidik My3s di Royale Bintang Seremban

Merekabentuk (design)

05/26/2010 - 06/04/2010
 1. Penambahan item didalam maklumat-maklumat asas pelajar
 2. Susun atur / rekabentuk bahagian modul soalan disemak semula
 3. Bahagian laman laporan penilaian diperbaharui dengan rekabentuk baru
 4. Penambahan set soalan.
 5. Mengemaskini pengiraan skor penilaian

Penambahan

06/02/2010
 1. Menerima satu set soalan daripada kumpulan penyelidik My3s untuk dimasukkan ke dalam sistem My3s

Pelaksanaan

06/03/2010 - 06/05/2010

Penggunaan sistem (percubaan)

06/05/2010
 1. Senarai login untuk tujuan percubaan telah di emelkan kepada Dr. Wan Marzuki dan Prof Madya Dr. Abdul Malek.