HISTÒRIA DE L'ANTIC EGIPTE

Fets més rellevants

Namer, rei de l'Alt Egipte, incorpora el Baix Egipte

.

EPOCA ARCAICA. REGNE ANTIC

3000 BC - 2180 BC

Es degrada el poder reial

1r PERIODE INTERMEDI

2180 BC - 2040 BC

Expansio cap els territoris de Nubia

REGNE MITJÀ

2040 BC - 1785 BC

Fragmentacio del territori. Invasio dels pobles hikses

2n PERIODE INTERMEDI

1785 BC - 1570 BC

S'enforteix el poder reial. Ampliacio del territori

REGNE NOU

1570 BC - 1085 BC

Nova fragmentacio territorial

3r PERIODE INTERMEDI

1085 BC - 672 BC

Els assiris envaeixen Egipte

ENFRONTAMENT AMB ASSIRIS

672 BC - 633 BC

A partir del 343 Egipte es una provincia persa

BAIXA EPOCA

525 BC - 332 BC

Alexandre el Gran ocupa Egipte. Funda Alexandria

El 323 mor Alexandre i Ptolomeu es declara rei d'Egipte.

ALEXANDRE EL GRAN

332 BC - 304 BC

Cleopatra es suicida i Egipte es converteix en provincia de Roma

S'inagura la dinastia Ptolemaica, darrera indepent.

DINASTIA PTOLEMAICA/PROVINCIA DE ROMA

304 BC - 30 BC