Breu història de l'electricitat

Events

1543
1590
1685
1785
1820
1869
1879
1928