Breu història de l'electricitat

Events

600 A.C
160 d.C
1672
1745
1750
1777
1800
1865