Breu historia de l'electricitat Ferran Villanueva

Events

4750 b.C
600 b.C.
1670
1733
1777
1800
1819
1821
1856 - 1943
1879