Breu història de l'electricitat

Events

1752
1777 - 1851
1785
1791 - 1867
1827
1837
1879
1896