BREU HISTÒRIA DE L'ELECTRICITAT

Events

1753
1777
1780
1800
1819
1827
1887
1905