breu història de l'electricitat

Events

300 AC
1600
1752
1776
1801 - 1815
1819
1823
1826
1831
1870