Razvoj računalnih naprava

put do prvog računala

3000 BC
1614
1642
1822
1833
1890
1942