Història: Transformacions agràries i procés industrial (1833-1900)

Events

1832
28 de octubre de 1848
June, 1855
1856
1861 - 1865
1868