La conquesta de la Mediterrània per la corona d'Aragó

Events

1 Enero 1200
1213 - 1276
1213
1 Enero 1229 - 31 Diciembre 1287
1232 - 1245
1258
1266 - 1285
1311
1323