l´'expansio de la corona d'Aragó

L'expansió de la Corona d'Aragó

1213
1229
1235
1258
1266 - 1282
1282 - 1285
1287
1304
1311
1323