L'EXPANSIÓ DE LA CORONA D'ARAGÓ PER LA MEDITERRÀNIA

Events

1 Enero 1229 - 1 Enero 1287
1 Enero 1232 - 1 Diciembre 1304
1258
1 Enero 1282 - 31 Diciembre 1285
1282
1295
1311 - 1319
1 Marzo 1323 - 8 Marzo 1326
1 Enero 1359
1 Enero 1400 - 8 Marzo 1500