l'expansió de la corona d'aragó per la mediterranea

Events

2 March 1100 - 6 March 1492
1213
1229 - 1287
1232 - 1245
1266
1285
1323
1348
1380
3 March 1492