ekram/ainhoa/lucia

Events

1213
1229
1232
1235
1258

Divisió de l'imperi romà

395 aC
Approx. 1 Enero 313
1 Enero 376
1 Enero 476 - 31 Diciembre 1492
1 Enero 476