EIX BAIXA EDAT MITJANA

Events

Approx. 1213 d.C - 1213 d.C
1213 - 1276
1229 d.C - 1235 d.C
1232 d.C - 1245 d.C
1258 d.C
1266 d.C - 1282 d.C
1291 d.C - 1327 d.C
1311 d.C - 1319 d.C
1323 d.C - 1326 d.C
1380 d.C - 1400 d.C