Handlingsplan: Google Apps

Milestones

Test

03/05/2013

2 gymnasieskolor, 2 grundskolor och 1 förskola ingår i piloten. I dagsläget Pauli gymnasium, FJG, Söderkullaskolan, Sorgenfriskolan och en förskoleenhet i Söderkulla/Fosie.

Information till skolledare

04/18/2013 - 04/19/2013

Utskick till samtliga skolledare med info om förberedelser och tidsplaner och inbjudan till informationsträffar i mitten på maj.

Implementation

08/19/2013

Alla skolor flyttas över i Google Apps.

Forvaltning & utveckling

01/01/2014

Aktiviteter GA

Uppstartsmote testtskolor

03/05/2013

Uppstartsmöte med testskolorna. Joakim informerade om att juridiken nu är klar men att katalogintegrationen för att med automatik få in användarna med rätt behörighet (Skola, klass, ämne etc) inte är klar.

Utveckling och systemanpassningar (kontinuerlig)

03/05/2013 - 06/01/2014

Utopia Site

03/11/2013 - 03/29/2013

Framtagande av exempel Google Site som kan fungera som inspiration för skolornas Google Sites

GA Startsida (test)

03/18/2013 - 03/29/2013

Enkel startsida för Google Apps med ingångar till pilotskolornas Google Sites.

Workshop Sites

03/21/2013

Inledande Workshop för pilotskolorna: Skolans intranät via Google Sites.

Pedagogisk radgivning och support (kontinuerlig)

04/01/2013 - 06/01/2014

CPI kommer att ha tillhandahålla support och pedagogisk rådgivning. I takt med att skolor flyttas från PedNet till GA kommer belastningen öka.

Workshops Ambassadorer

04/01/2013 - 07/01/2013

Workshops Google Ambassadörer: Individuella workshops med respektive skola. Riktlinjer och diskussioner om hur skolorna skall kunna hantera sin interna kommunikation och information med Google Sites. Utgångspunkt kommer vara Google Utopia och det som idag hanteras i PedNet. Under hela testperioden kommer testskolorna delta i diverse inspirationsworkshops.

Google Sites mallar

04/03/2013 - 05/31/2013

Sidmallar i Google Sites kommer att byggas upp successivt och utgå ifrån testskolornas behov och önskemål.

Informationstraffar for skoledare

05/06/2013 - 05/10/2013

Informationsträffar för alla Malmö stads skolledare. (Troligen två tillfällen; grundskola/förskola och gymnasieskola)

Hjalp Site

07/15/2013 - 08/19/2013

Hjälp Google Site som riktar sig till GA Ambassadörer och användare. Här samlas inspirationsmaterial, FAQ, manualer, beställningsformulär (resurskalendrar) etc. Denna site kommer att kontinuerligt byggas ut och uppdateras.

GA Startsida

08/01/2013 - 08/19/2013

Vidareutveckling av GA Startsida (pilot).

Workshops Ambassadorer

08/19/2013 - 11/21/2013

Workshops Google Ambassadörer (120 enheter): Individuella workshops med respektive skola. Riktlinjer och diskussioner om hur skolorna skall kunna hantera sin interna kommunikation och information med Google Sites.

Aktiviteter PedNet

Pedagogisk radgivning och Support (avslutas)

03/05/2013 - 12/31/2013

CPI kommer att ha normal support och pedagogisk rådgivning. I takt med att skolor flyttas över till GA kommer belastningen minska.

Manualer for migrering

08/01/2013 - 08/15/2013

Manualer för emigrering av e-post och kalender från PedNet till GA. Ansvaret kommer ligga på användarna.

Uppsagning avtal FC och SLA

09/29/2013 - 09/30/2013

Uppsägning av avtal för PedNet. (SLA med ITS och licens och supportavtal med Ett.se(First Class))

PedNet fasas ut

09/30/2013 - 12/31/2013

CPI bistår skolorna med överflyttning av material till GA.

PedNet stangs ner

12/31/2013 - 01/01/2014

Ovriga aktiviteter

WP for skolan

01/19/2014 - 02/28/2014

Enligt tidigare beslut i styrgruppen skall WP för skolan levereras.

Portal/Verktyg

02/15/2014 - 04/15/2014

Integrering med andra verksamhetssystem och verktyg utefter sin roll som skolledare/pedagog/elev.