ESCAPE ROOM

Periodes Polítics

3000 a.C - 1200 a.C
1500 a.C - 1200 a.C
900 a.C - 801 a.C
800 a.C - 1816
800 a.C - 146 a.C
508 a.C - 429 a.C
400 a.C - 301 a.C

Els grecs a Catalunya

1908 a.C - 508 a.C

L’art

477 bc - 432 bc
460 a.C - 450 a.C